โครงการ จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

โครงการ จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ได้จัดโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

Share on Line
Share on Pinterest