ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000

โทรศัพท์ : 09-3582-4507

Email :  admin@kohphayam.go.th

Share on Line
Share on Pinterest