วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลจุดคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. และ บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (รักษาความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเรือขนส่งของ วัสดุ - อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเรือขนส่งของวัสดุ - อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 (ชุดตรวจสำหรับ COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ และอื่นๆ ในงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. และ บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางสาธารณะ ม.1 เกาะพยาม จำนวน 15 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ เครื่องปริ๊นเตอร์ HP LaserJet P1006 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest