วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษพัสดุ ปากกาเคมีสีน้ำเงิน ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันแก๊ซโซฮอร์ 95 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2563 ณ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนของ (ไป-กลับ) โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำสนามฟุตซอล โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อของรางวัลการแสดงและกระดาษประกาศนียบัตร โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาขนของ (ไป-กลับ) โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาขนของ (ไป-กลับ) โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2563 ณ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนของ (ไป-กลับ) โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำสนามมวยทะเล โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะพยาม
29 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะช้าง
23 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนสาธารณะ ณ บ้านเกาะช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนสาธารณะ ณ บ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest