วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะพยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือเกาะพยาม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะพยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะพยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการแข่งขัน โครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำสติกเกอร์แยกประเภทขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายพลาสวู๊ด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันอันตรายจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดก่อน-หลังการจัดงานโครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดก่อน-หลังการจัดงานโครงการจัดงานวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest