วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาทำป้ายไวนิลบริการ 2564 ( 7 วันอันตราย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเรือ รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่และคณะ สตง.จังหวัดระนอง จากเกาะพยามไปเกาะช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามวัดเกาะพยาม
31 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารประชุมและห้องเก็บพัสดุ
31 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามวัดเกาะพยาม
31 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารประชุมและห้องเก็บพัสดุ
30 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเกาะช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest