วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ พนักงานตำแหน่งการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพาหนะ รับ - ส่ง คณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพาหนะขนถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพาหนะขนถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายไวนิลติดโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 120 x 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามวัดเกาะพยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาทำป้ายไวนิลบริการ 2564 ( 7 วันอันตราย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest