วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2
27 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่าวแม่หม้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเรือขนส่งถุงยังชีพ บ้านเกาะช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกาะช้าง กิจกรรมก่อสร้างบ่อน้ำตื้น จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหินทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหินทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกาะช้าง กิจกรรมก่อสร้างบ่อน้ำตื้น จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest