ชื่อ
: - ว่าง -
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทรศัพท์
: