แหล่งท่องเที่ยวเกาะพยาม

แหล่งท่องเที่ยวเกาะพยาม

 

เกาะพยามยังมีชายหาดที่สวย  บรรยากาศที่เงียบสงบตามธรรมชาติ  เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ อ่าวต่าง ๆ

บนเกาะพยาม ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

Share on Line
Share on Pinterest