อ่าวแม่หม้าย

อ่าวแม่หม้าย

 

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกใกล้กับท่าเทียบเรือเกาะพยามที่มีชายหาดตลอดแนว ประมาณประมาณ  2 – 3 กิโลเมตรอ่าวแม่หม้ายเป็นประตูใหญ่เพื่อเข้าสู่พื้นที่เกาะพยามหน้าอ่าวมี สะพานท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ของเกาะพยาม และเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการค้าของเกาะพยาม และต่อไปบริเวณหน้าวัดเกาะพยาม มีสะพานทางเดินไปสู่โบสถ์ที่ยื่นลงไปในทะเล

Share on Line
Share on Pinterest