อ่าวกวางปีบ

อ่าวกวางปีบ

 

          ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพยาม เป็นอ่าวที่ไม่ใหญ่มากมีน้ำทะเลใส คลื่นไม่แรงมากบริเวณอ่าวมีร้านอาหาร ที่พักบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมอ่าวกวางปีบ บริเวณอ่าวกวางปีบมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เพราะการเดินทางขึ้นไปเป็นเหนือสุดของเกาะทางเป็นภูเขาลาดชัน ต้องใช้มอเตอร์ไซด์ขับ ขึ้นไป หรืออาจเดินทางเท้าเพื่อออกกำลังกาย

Share on Line
Share on Pinterest