อ่าวใหญ่ เกาะช้าง

อ่าวใหญ่ เกาะช้าง

 

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือเกาะพยามชายหาดมีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร ชายหาดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยลำคลองเล็กๆ ตอนเหนือสุดเป็นโขดหินชายหาดตอนใต้เป็นโขดหินหาดทรายเป็นพื้นที่ราบลงสู่ทะเล เรือสามารถเข้าจอดได้เฉพาะช่วงปลายของหาดตอนเหนือ และอ่าวใหญ่ได้รับ 4 ดาวจากการจัดความสมบูรณ์ของหาด (การจัดอันดับหาดติดดาว)

Share on Line
Share on Pinterest