ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

 

วันที่ 10 พ.ย.2564 เวลา 10.30 น.

      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม โดยว่าที่ร.ต.หญิงศมนกนก แจ่มน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นำโดย นายชนะ สรรค์คุณากร ตามภารกิจตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการเลือกตั้ง ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติ ในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย สอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งในห้วงที่ผ่านมา และต่อจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง และได้เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง เขต 1 ตำบลเกาะพยาม ภารกิจดำเนินเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest