กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะพยาม

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะพยาม


วันที่ 12 ส.ค. 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะพยาม ( พิธีถวายภัตตาหารเช้าถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล)

Share on Line
Share on Pinterest