องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายหายจากพายุโซนร้อน ในพื้นที่เกาะช้างและเกาะพยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม  ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายหายจากพายุโซนร้อน ในพื้นที่เกาะช้างและเกาะพยาม

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม  ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายหายจากพายุโซนร้อน ในพื้นที่เกาะช้างและเกาะพยาม

Share on Line
Share on Pinterest