กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะพยาม ในการนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม หน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน ทุกภาคส่วนที่ให้

 

Share on Line
Share on Pinterest