กิจกรรม เก็บขยะ เส้น โรงเรียน-วัด-ท่าเรือ-โรงเรียน

กิจกรรม เก็บขยะ เส้น โรงเรียน-วัด-ท่าเรือ-โรงเรียน

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะพยามและนักท่องเที่ยว ร่วมกันเก็บขยะ เส้น โรงเรียน-วัด-ท่าเรือ-โรงเรียน

 

Share on Line
Share on Pinterest