กิจกรรม ตั้งจุดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือทุกลำก่อนขึ้นเกาะพยาม

กิจกรรม ตั้งจุดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือทุกลำก่อนขึ้นเกาะพยาม

 

วันที่19 มีนาคม 2563

          ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมกับรพ.สต.บ้านเกาะพยาม ฝ่ายปกครอง จิตอาสา ตั้งจุดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือทุกลำก่อนขึ้นเกาะพยาม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณท่าเทียบเรือเกาะพยาม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Share on Line
Share on Pinterest