กิจกรรม ติดตามและตรวจเยี่ยมผู้ที่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเมืองระนอ

กิจกรรม ติดตามและตรวจเยี่ยมผู้ที่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเมืองระนอ

วันที่ 31 มี.ค. 63

         เวลา 10.00 น. ฝ่ายปกครอง นำโดย นายปริญญา สกุลทอง กำนันตำบลเกาะพยาม เจ้าพนักงานควบคุมโรค ร่วมกับ รพ.สต.เกาะพยาม อบต.เกาะพยาม และ เจ้าหน้าที่ อสม. เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมผู้ที่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา (ตามประกาศอำเภอเมืองระนอง เรื่องให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563) จำนวน 19 ราย โดยมีป้ายแสดงวันเฝ้าระวังชัดเจนติดตามบ้านของผู้กักตัว

เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อันจะเกิดอันตรายต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ นายปริญญา สกุลทอง กำนันตำบลเกาะพยาม ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกมาประกาศคณะกรรมการหมู่บ้านเกาะพยาม เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ฉบับที่ 1) ไปก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และได้มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีสายตรวจโควิด 19 ทุกๆ 4 วัน

2. มีบริการส่งอาหารสำหรับผู้กักตัว ในราคาย่อมเยา

3. 1 เจล 1 บ้าน 1 บังกะโล

4. อบต.เกาะพยาม แจกหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

5. ร้านอาหารจำหน่ายอาหารใส่กล่องหรือถุงไปรับประทานที่บ้าน

6. social distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ยืน-นั่งห่างกันประมาณ1.5-2.0 เมตร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง และล้างมือบ่อยๆ

 

 

Share on Line
Share on Pinterest