กิจกรรม ตั้งด่าน ตรวจ แนะนำ เน้นย้ำการปฎิบัติ ในห้วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคระบาด (COVID-19)

กิจกรรม ตั้งด่าน ตรวจ แนะนำ เน้นย้ำการปฎิบัติ ในห้วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคระบาด (COVID-19)

วันที่22 เมษายน 2563

      เวลา 09.00 อบต.เกาะพยาม ฝ่ายปกครอง รพ.สต.ตำรวจ เกาะพยาม ตั้งด่าน ตรวจ แนะนำ เน้นย้ำการปฎิบัติ ในห้วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคระบาด (COVID-19) ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือของประชาชนเป็นอย่างดี

 

 

Share on Line
Share on Pinterest