โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการตรวจสุขภาพ (หมู่ที่ 2)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการตรวจสุขภาพ (หมู่ที่ 2)

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 

         องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านเกาะช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

 

Share on Line
Share on Pinterest