กิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

วันที่ 5 ก.พ.2563  

          เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม จัดพิธีพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

Share on Line
Share on Pinterest