กิจกรรมต้อนรับ จากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

กิจกรรมต้อนรับ จากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

         องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน จากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest