ประชาสัมพันธ์ บุคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.

ประชาสัมพันธ์ บุคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.

Share on Line
Share on Pinterest