ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.

ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.

Share on Line
Share on Pinterest