ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

Share on Line
Share on Pinterest