- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนตาสาร-อ่าวเล็ก ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest