- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมรอบเกาะข้าง ช่วงที่ ๒ ข้างโรงเรียนบ้านเกาะ ช้าง-หน้า รพ.สต.บ้านเกาะช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest