ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction inkjet ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ multifunction laser ขาว-ดำ ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/7/2561)

Share on Line
Share on Pinterest