ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านวีระพงษ์ - รีสอร์ทบลูสกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest