ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านลุงจง เชื่อมต่อสาย รร.บ้านเกาะพยาม-อ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest