ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านสวน-บ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest