องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

 

ปี

Share on Line
Share on Pinterest